Kirpalani FinancieringenKirpalani’s N.V. biedt diverse financieringsmogelijkheden aan onze huidige en toekomstige klanten, met de laagste financieringskosten vanaf 0.5% per maand. Onze financieringsfaciliteiten bieden de mogelijkheid voor aanschaf van een ruim aantal producten en/of diensten, alsook bouwmaterialen via diverse bedrijven waarbij de betaling over een langere periode kan worden voldaan.

Wij bieden de volgende financieringen aan:

  • Finabank Kirpalani Shopping Card
   Een financieringsfaciliteit voor een ieder in vaste dienst en goedkeuring heeft verkregen van Finabank.

  • Persoonlijke Lening  
   Deze financieringsfaciliteit is uitsluitend bestemd voor rekeninghouders van De Surinaamsche Bank N.V.

  • Ambtenarenfinanciering
   Een financieringsfaciliteit bestemd voor een ieder die in vaste dienst is van de overheid.

Finabank Kirpalani Shopping Card

Wat is de Finabank Kirpalani Shopping Card?
De Finabank Kirpalani Shopping Card is een financieringsfaciliteit, waarbij het mogelijk is om gemakkelijk en voordelig te winkelen bij Kirpalani's N.V. De Finabank Kirpalani Shopping Card kunt u tot maximaal SRD 50.000,- opwaarderen vanaf 0.5 % financieringskosten per maand bij de Finabank.

Wat zijn de voordelen van de Finabank Kirpalani Shopping Card?
Het voordeel van de kaart is dat voor uitgaven aan bijvoorbeeld de inrichting van uw woning of persoonlijke verzorging, financiële ruimte geboden wordt door Finabank en er geen contant geld vereist is om te kunnen afrekenen bij Kirpalani. De Finabank Kirpalani Shopping Card kan worden aangevraagd bij alle Kirpalani's N.V. filialen.

Voor wie is de Finabank Kirpalani Shopping Card bestemd en wat zijn de voordelen?
Er zijn twee doelgroepen die in aanmerking komen voor de Finabank Kirpalani Shopping Card: 

 • Primaire rekeninghouders
  Deze zijn huidige en potentiele Finabank rekeninghouders met salarisstorting bij Finabank. De maximale  leensom is SRD 50.000,- met een minimum van SRD 1.000,-
  De financieringskosten zijn 0.5% per maand met een maximale looptijd van 60 maanden

 • Niet Primaire rekeninghouders
  Deze zijn niet Finabank rekeninghouders zonder salarisstorting bij Finabank . De maximale leensom is SRD 20.000,- met een minimum van SRD 1.000,-
  De financieringskosten zijn 1.0% per maand met een maximale looptijd van 24 maanden


Benodigdheden voor aanvraag van de Finabank Kirpalani Shopping Card:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een bewijs van inkomen
 • Een recent CBB uittreksel
 • Een recente werkgeversverklaring
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop het salaris van de cliënt wordt gestort

Persoonlijke Lening (PL) via De Surinaamsche Bank:

Elke rekeninghouder van De Surinaamsche Bank N.V. kan een Persoonlijke Lening aanvragen voor aanschaf van goederen en/of diensten bij of door tussenkomst van Kirpalani’s N.V.

Voorwaarden

 • Financieringskosten: 0.5% per maand
 • Financieringsbedrag: minimaal SRD 300,-maximaal SRD 20.000,-
 • Financieringsperiode: minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden
 • Aflossingscapaciteit: 30%-35% van het netto besteedbaar inkomen

Waar kan ik de Persoonlijke Leningaanvraag doen?

De aanvraag kan bij alle filialen van Kirpalani’s N.V., te weten:

 • Kirpalani Domineestraat
 • Kirpalani J.A.Pengelstraat
 • Kirpalani Maagdenstraat
 • De aanvraag mag ook ingediend worden bij elk filiaal van de Surinaamsche Bank N.V.

Voorwaarden aanvraag Persoonlijke Lening:

 • De aanvrager dient tenminste 1 jaar rekeninghouder te zijn van  De Surinaamsche Bank N.V.
 • De aanvrager moet tenminste 1 jaar in vaste loondienst zijn, waarbij het  salaris wordt overgemaakt op een rekening bij  De Surinaamsche Bank N.V.
 • De aanvrager moet 21 jaar of ouder zijn 


Benodigdheden voor de Persoonlijke Leningaanvraag:

 • Legitimatiebewijs (ID kaart / Rijbewijs / Paspoort)
 • Recent CBB uittreksel
 • Recente werkgeversverklaring
 • Laatste loonslip

Ambtenaren Financiering

Deze financieringsfaciliteit met 0% aanbetaling en afhandeling op dezelfde dag, is bestemd voor een ieder die in vaste loondienst is van de surinaamse overheid.  

Deze financieringsfaciliteit kan gebruikt worden voor aanschaf van goederen bij Kirpalani's N.V.

 Faciliteit voor aanschaf van goederen bij Kirpalani’s N.V.

Voorwaarden:

 • Financieringsbedrag minimaal SRD 300,-maximaal SRD 15.000,-
 • Financieringsperiode minimaal 3 maanden tot maximaal 6 maanden
 • Financieringskosten 2.50% per maand
 • Inhouding op het loon door tussenkomst van de loonadministratie van desbetreffende ministerie


Benodigdheden bij aanvraag door overheidspersoneel:

 • Laatste loonslip
 • Geldig legitimatiebewijs (ID kaart / Rijbewijs / Paspoort)
 • Werkgeversverklaring bij de eerste kredietaanvraag