Kirpalani Stichting doneert USD 500.000 ten behoeve van het Suriname Eye Centre

Gepubliceerd op

 

Op woensdag 14 november 2018, werd het startsein gegeven voor de rehabilitatie en uitbreiding van het Suriname Eye Centre bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het streven is om het gerehabiliteerde en uitgebreide gebouw eind 2019 op te leveren onder de naam: Kirpalani IAMGOLD Eye Hospital. De donoren van dit project zijn de Kirpalani Stichting en Iamgold Rosebel Goldmines N.V. terwijl de NOB als financierende bank optreedt.

 

  

 

In zijn inleidende presentatie toonde Drs. Jerrel Pawiroredjo aan de hand van historische en statistische feiten aan hoe belangrijk deze uitbreiding is voor de oogheelkundige zorg in Suriname. Op jaarbasis worden gemiddeld 75.000 personen geconsulteerd, terwijl ruim 5.200 operaties verricht worden. Het huidige oogcentrum is geschikt voor gebruik door vijf oogartsen maar dat aantal is intussen gegroeid tot twaalf. De komende 25 jaren zal het aantal personen dat oogheelkundige zorg nodig heeft verder toenemen. De heer Mark Rommy gaf vervolgens een technische uiteenzetting van de uit te voeren constructie werken. Hierna werden er toespraken gehouden door vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen, te weten: Mevrouw Wonnie Boedhoe,directeur van N.O.B., de heer Vijay Kirpalani, directeur van Kirpalani’s N.V. tevens vertegenwoordiger van de Kirpalani Stichting, de heer Steve Letwin CEO van IamGold/Rosebel Gold Mines N.V., mevrouw Lindy Liauw Kie Fa, geneeskundig Directeur van het AZP en  ten slotte de Minister van Volksgezondheid ad interim, de heer Mike Noersaliem. Alle sprekers benadrukten het belang van het  Kirpalani IamGold Eye Hospital voor de totale Surinaamse samenleving. Ook werd waardering uitgesproken voor verschillende personen die zich enorm hebben ingezet voor de realisatie van dit project. Na de toespraken volgde de ondertekening van de overeenkomst waarna men zich naar buiten begaf om het project bord te onthullen. De kosten van het project bedragen USD 2.5 miljoen.  De uitvoering van dit project zal 15 maanden duren. Na oplevering moet het minstens voor de komende 25 jaren voorzien in de steeds toenemende behoefte aan oogheelkundige zorg in ons land.  De Kirpalani Stichting wilt als grootste donateur, de gehele Surinaamse samenleving feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.


Terug naar overzicht