Kirpalani Stichting

De Kirpalani Stichting is officieel opgericht op 18 februari 1988. Maar reeds 2 jaren daarvoor is zij begonnen met haar activiteiten bij het 50 jarig bestaan van Kirpalani’s N.V. Onze stichting geeft financiële alsook materiële steun aan organisaties die zich inzetten voor sociale doelen zoals de gezondheidszorg, educatie, milieu en sociaal welzijn.
De Kirpalani Stichting doneerde in 1986, een totaal bedrag van Sfl 500.000, - (vijfhonderdduizend Surinaamse gulden) aan 23 instanties.
Vanaf 1986 tot heden, heeft Kirpalani Stichting, honderden donaties gegeven aan verschillende instituten. Veel tehuizen voor kinder en seniore burgers, scholen en andere maatschappelijke instellingen hebben met succes een beroep op de Kirpalani Stichting kunnen doen.

Enkele voorbeelden:

  • Het Academisch Ziekenhuis ontving een scanning laser polarimeter en 2 complete spleetlampen.
  • Het Diakonessenhuis ontving een financiële bijdrage voor diverse projecten zoals de renovatie van het dak van de Herenafdeling en de bouw van een uitslaapruimte voor patiënten na maag- / darmonderzoek.
  • De Medische Zending ontving de gevraagde placenta bakken.
  • De "Nierdialyse Stichting" had bloeddrukmeters nodig.
  • Donaties werden gegeven aan diverse scholen voor renovatie en uitbreiding, ook voor organisaties die zich bezighouden met pleegzorg en begeleiding van drugsverslaafden.
  • Een donatie werd gegeven voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.
  • Stichting Betheljada ontving financiële hulp voor de aanschaf benodigdheden voor het tehuis, zoals een automatische wasmachine, werkkleding voor het personeel, betaling van keukenkast deurtjes enz. in het kader van het voedingsprogramma.
  • En nog veel meer

Werkwijze

De Kirpalani Stichting neemt in vele gevallen zelf het initiatief om organisaties te benaderen. Wanneer bijvoorbeeld uit het nieuws blijkt dat een organisatie in nood verkeert, maakt de stichting zelf contact om na te gaan op welke wijze er hulp geboden kan worden.
De Kirpalani Stichting ontvangt veel verzoeken voor een donatie of voor ondersteuning van een project. Deze worden grondig bestudeerd door het bestuur en dan goed- / afgekeurd, afhankelijk van de beschikbare middelen en ook de doeleinden waarvoor de donatie wordt gevraagd. Als de aanvraag voldoet aan de criteria en doelstellingen van de Stichting, wordt de donatie toegekend. De Kirpalani Stichting ondersteunt projecten en activiteiten die gericht zijn op onderwijs, gezondheidszorg, milieu en de verlichting van de sociale behoeften.